Utbildning

Domarutbildning

Vill du utbilda dig till domare inom dans? Vilken dansstil väljer du?

Alla som är intresserade av att bli domare behöver först genomgå de utbildningar som krävs för varje disciplin. När dessa krav är uppfyllda kan individerna ansöka om att bli domaraspiranter i sina grenar. Detta görs genom att kontakta kansliet och visa på att man har gått de utbildningar som krävs och be om att få skrivas upp på aspirantlistan. När man står med på aspirantlistan får man information om t.ex. seminarium som man kan delta på.

När du fått statusen som domaraspirant så kan du börja sidodöma. Den som vill sidodöma på en tävling ska meddela Tävlingsledaren minst en vecka i förväg. På R-tävlingar har Tävlingsorganisatören Tävlingsledarens uppgifter och det är till hen ni anmäler. Vid tävlingar med höga klasser är arrangören skyldig att ta emot upp till tre sidodomare. På tävlingar med endast låga klasser finns inte denna skyldighet men det flesta arrangörer brukar vara positiva att ta emot aspiranter.

För att behålla sin aspirantstatus krävs att du närvarar vid Domarseminariet minst varannan gång det arrangeras. Kravet för att få närvara är att du sidodömt minst tre tävlingar de senaste två åren.

Domaraspiranter ska sidodöma ett antal tävlingar innan ansökan om examination kan göras. Alla ansvarar själva för dokumentationen om sina sidobedömningar.

Översikt per gren:

BRR

För att få bli domare inom BRR behöver personen först gå dessa utbildningar:

1. Introduktion till bedömning BRR-danser
2. Introduktion till akrobatik i BRR-danser

Efter det ska personen sidobedöma x antal tävlingar innan en examination kan genomföras. 

Utbildningsplan för Domare BRR

Domarutbildning i dans med rullstol

Läs om utbildningen här

Vid frågor och anmälan, mejla till parasport@danssport.se


Standard & Latin, Tiodans

För att vara behörig domare i måste personen vara innehavare av en godkänd danstränarutbildning i DSF:s danstränarutbildning steg 2 i både standard och latin eller steg 2 i en disciplin och har varit aktiv A-klassdansare i den andra disciplinen. Personen måste även ha fyllt 21 år.

Innan behörigheten börjar gälla skall personen praktisera under 3 tävlingar.

Disco & Performing art

För att bli domare inom Disco och Performing arts behöver personen först gå en introduktionsutbildning och sedan sidobedöma x antal tävlingar innan examination kan genomföras. 

Hiphop

För att bli domare inom Hip hop behöver personen först gå en introduktionsutbildning och sedan sidobedöma x antal tävlingar innan examination kan genomföras. 

West Coast Swing

För att bli domare inom West Coast Swing behöver personen först gå en introduktionsutbildning och sedan sidobedöma x antal tävlingar innan examination kan genomföras. 


Kontakta oss för mer information!

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-16