Tävling

Arrangera Tävling

Vill du och din förening arrangera en tävling?
Hur går det till? 

Om din förening vill arrangera tävling så behöver ni ansöka om sanktion från Svenska Danssportförbundet. Sanktion behöver sökas för alla tävlingar förutom när tävlingen bara är för klubbens egna medlemmar. 

Arrangörshandledningar & blanketter - här finns samlad information och blanketter. 

Steg för steg

1. Skapa tävlingsorganisation
Föreningen utser en tävlingsorganisatör vilken ska ha genomgått DSF:s grundutbildning föreningsfunktionär och utbildning tävlingsorganisatör. Denna bör vara en god organisatör och arbetsledare samt vara väl insatt i förbundets tävlingsreglemente. Föreningen ska boka lokal och ev. söka tillstånd som behövs. 

2. Ansöka om tävlingssanktion
Ansökan sker genom dans.se. Framförhållningen ska vara god, helst tio månader innan. Sanktionsansökan ska vara ifylld med samtliga uppgifter. Vid ansökan ska även alternativa datum till det önskade datumet presenteras. 

Efter att tävlingskalendern fastställts av förbundet, kan tävlingsansökan för tävling på dagar där det inte finns planerade tävlingar insändas till DSF. Sådan ansökan ska insändas snarast, dock senast 3 månader före önskad tävlingsdag. 

Ansökan om distriktstävling görs på samma sätt till DSF, här inhämtar dock förbundet information från det aktuella distriktet som ansvarar för sitt DM. 

Ansökan för både N och R tävlingar görs direkt i dans.se. 

Meddela kansliet vem som ska vara lokal tävlingsorganisatör. Denne ska ha genomgått grundutbildningarna för tävlingsarrangörer eller ha motsvarande kunskap om tävlingsarrangemang. 

3. Tävlingsfunktionärer
Förbundet tar via sina grenspecifika verksamhetsområden ut tävlingsledare, tävlingskontrollant och domare till tävlingar på N-nivå. På R-tävlingar tar föreningen ut funktionärer själva, se Arrangörshandledning R-tävling under Handledningar och blanketter. 

Övriga funktionärer, såsom speaker, musikansvarig, sekretariat, Vote4Dance m.m. tar arrangörsföreningen kontakt med själva. Arrangörsföreningen bekostar alla dessas arvode, resa och boende enligt DSF:s ersättningsdirektiv. Tävlingsfunktionärer ska även få mat och fika under tävlingsdagen om det behövs.  

4. Tävlingsinbjudan
Föreningen ansvarar för inbjudan och marknadsföring av tävlingen. Information kan läggas på dans.se och Vote4Dance.com så det är lätt att hitta informationen. 

5. Info om leg-kort
Funktionärer inom Svenska Danssportförbundet har fått legitimationskort som berättigar till fritt inträde på tävlingar och uppvisningar, läs mer under Handledningar och blanketter. 

22-05-13