Om Sydöstra Danssportförbundet

Sydöstra, föregående Småland Blekinge, Danssportsförbundet samlar distriktets dansklubbar anslutna till danssportsförbundet och erbjuder en gemensam plattform att stå på. Vi finns till för att stötta våra föreningar på olika sätt och vara en länk till förbundet.

Skapad av: Andreas Ohlin 22-09-06

Styrelsemöten

Har du frågor du vill skicka med till styrelsen kan du kontakta vår ordförande eller skicka ett mejl till sekr@sodsf.se.

Valberedning

Kom i kontakt med valberedningen genom att skriva mejl till: valberedning@sodsf.se