Om oss

Projekt Paradans

Rullstolsdansen ska övertas från Parasportförbundet under 2022 och den allmänna utbredningen av Paradansens bredd är i fokus.

Projekt Paradans syftar att utveckla Danssportförbundets verksamhet till att bli mer inkluderande, fokus ligger på verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. I och med denna utveckling är förbundets intention att också kunna överta den verksamhet inom dans som idag finns i Parasportförbundet.

Styrgruppen har gett projektet tre riktlinjer att arbeta utifrån. Projektet ska noga beakta dess inriktning och den verksamhet som utvecklas:

  • Inkluderar olika typer av funktionsnedsättningar, exempelvis fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Involvera förbundets samtliga verksamhetsområden.
  • Få spridning över hela landet.

Kontakta parasport@danssport.org om ni har frågor eller är intresserade av att inkludera Paradans i er verksamhet

Om Paradans
Paradans är Danssportförbundets namn på verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. I Paradans inkluderar vi alla typer av funktionsnedsättningar, både de som normalt räknas in i Parasport och exempelvis dans för personer med en hörselnedsättning som annars brukar räknas in i dövidrott. Med Paradans menar vi också alla typer av dansstilar.

Traditionellt har rullstolsdans i form av Bugg, Standard och Latin varit de vanligaste formerna av dans för personer med funktionsnedsättningar. Med begreppet Paradans, vill vi att alla ska kunna dansa vilken dansstil som helst.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-01