Om oss

Projekt Bugg & Dubbelbugg

Projektet ska leda till ett modernt sätt att tävla på.

Svenska Danssportförbundet bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete inom ett antal utvalda områden. Ett av dem är ”Framtidsprojekt Bugg och Dubbelbugg”. Projektet ska leda till ett modernt sätt att tävla på och gå i linje med RF:s strategi 2025 och "Ny syn på tävling".

Målsättningen är att hitta en struktur som leder till ett ökat intresse för tävlingsverksamheten inom förbundet och som också kan bidra till fler licensierade dansare och medlemmar i föreningarna. Målsättningen är också att ha ett system som utgår från dagens prestation (här och nu). Det innebär att den nivå du befinner dig på, i förhållande till de du tävlar mot vid just det tillfället, kommer att bestämma din fortsatta nivå resten av tävlingen.

I projektgruppen finns representanter från olika intressentgrupper, med relation till tävlingsverksamhet i just Bugg och Dubbelbugg; 

  • Föreningsrepresentanter
  • Tävlande/dansare
  • Domare
  • Tävlingsfunktionärer

Projektgruppen har genomfört enkäter för att samla in information från de ovan nämnda olika intressentgrupperna, där cirka 75% av de som svarat representerar dansare/tävlande och föreningsrepresentanter.

Förbundsstyrelsen har beslutat att projektgruppens förslag ska testas "på riktigt" för att få möjlighet till feedback. I samband med GP-tävlingarna i Växjö 9 oktober och Umeå den 30 oktober kommer testtävling att genomföras efter den ordinarie tävlingen. För att delta krävs licens och betald anmälningsavgift till arrangörsföreningen. Samtliga deltagare uppmanas att efter tävlingen återkoppla med feedback genom att fylla i en enkät som kommer finnas tillgänglig.

I dokumenten här nedan kan ni läsa igenom hela bakgrunden, upplägget för tävlingarna och en FAQ. 

 

Frågor till projektgruppen mejlas via kansliet på kansli@danssport.se 

Test av nytt tävlingssystem i B och DB - Bakgrund, syfte, genomgång av systemet. 

Sammanfattning av nytt tävlingssystem i B och DB - kort sammanfattning av systemet. 

FAQ nytt tävlingssystem i B och DB - vanliga frågor som projektgruppen svarar på. 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-03