Om oss

Stödområden

Det finns ett antal områden som fungerar som specialist/stöd för hela förbundets organisation i specifika frågor, bestående av medlemmar med sakkunskap inom dessa områden.

Stödområden inom förbundet är:

  • Juridik
  • Specialdistriktsidrottsförbund (SDF)/distrikt

Stödområde Juridik drivs av Juridiska kommitté som till stor del arbetar som ett stöd för kansliet och föreningar i sakfrågor av juridisk karaktär, stadgeändringar, förbereda bestraffningsärenden, överklaganden och andra ärenden av juridisk natur till Förbundsstyrelsen samt mycket mer. De har även en kontrollfunktion där de gör stickkontroller av förbundets anslutna föreningar för att se så att det går rätt till vad gäller stadgeefterlevnad och dylikt. Mer om Juridiska kommittén går att läsa i Instruktion för Juridiska kommittén.

Skapad av: Ida Kvist 22-08-30