Om oss

Samordningsområden

Samordningsområdet har till uppgift att koordinera gemensamma frågor som berör fler än ett verksamhetsområde.

Samordningsområden inom förbundet är:

  • SO Internationellt
  • SO Utbildning
  • SO Tävling och Event
  • SO Team Sweden (Landslag och Elitsatsning)
  • SO Tekniska
  • SO Domare och tränare

Samordningsområdena ska vara en samordnande funktion mellan verksamhetsområdena i vissa sakfrågor och därmed en garant för att det finns en kännedom om förändringar, förslag och utveckling inom sakområdet hos de olika verksamhetsområdena. Samordningsområdet är även en ”remissinstans” då större frågor behöver förankras utanför det egna verksamhetsområdet.

Deltagandet i samordningsområdet sker genom att verksamhetsområdena utser person som deltar i samordningsområdets arbete. I de fall den utsedde deltagaren inte har möjlighet att delta så kan VO-ordförande, eller någon som denne utser, gå in som ersättare. Representanten från verksamhetsområdet ansvarar för att vara insatt i de frågor som tas upp vid samordningsmötet eller att vid behov införskaffa sådan kunskap i efterhand och återkoppla svar från verksamhetsområdet.

För att skapa en kontinuerlig och kunskapsskapande funktion gentemot kansliet så ska samordningsområdena ha deltagande från kansliet. Deltagandet från kansliet ska vara i stödjande syfte men skulle även kunna ske genom att kansliets kontaktperson även är sammankallande.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30