Om oss

Kansli

Kansliets anställda personal är under ledning av generalsekreterare.

Generalsekreterare (GS):

GS har ansvaret för den löpande förvaltningen i enlighet med Förbundsstyrelsens beslut samt rapporterar till styrelsen.

GS håller ordföranden uppdaterad med väsentlig information.

Generalsekreterare, GS, är adjungerad och föredragande i Förbundsstyrelsen.

GS ansvarar för att Förbundsmötets beslut om verksamhets- och ekonomisk inriktning genomförs i samråd med Förbundets ordförande. GS och Förbundets styrelse ansvarar tillsammans gällande att en verksamhetsplan för den kommande 1-årsperioden tas fram. Det är även viktigt att personen ständigt följer upp Förbundsmötets beslut genom regelbunden redovisning till styrelsen av såväl uppdrag som resurser.

Anställd personal:

Som anställd inom Svenska Danssportförbundet är man en viktig del i den kommunikation som sker kontinuerligt mellan förbundets alla olika delar.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-25