Om oss

Förbundsstyrelse & kansli

Fr vänster: Thomas Jansson (GS), Anna Isvén (suppleant), Karolina Filipsson (vice ordförande), Victor Henriksson (ledamot), Margaretha Bäck (ledamot), Tina Sturesson (styrelseordförande), Therese Magnesen Komét (ledamot), Tony Irving (vice ordförande), Judith Martinez Åkesson (suppleant), Oscar Ågren (suppleant). Ej med på bild: Jan Lund-Jensen (ekonomiansvarig)

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar. Förbundsmötets beslut verkar för dansens utveckling och utbredning i Sverige. Förbundsstyrelsen ska företräda dansen samt delta i och följa utvecklingen inom idrottsrörelsen generellt och danssporten speciellt, såväl nationellt som internationellt. Förbundsstyrelsens uppdrag regleras i stadgarna för Svenska Danssportförbundet.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden för förbundsordförande är ett år, ledamöter två år och suppleanter ett år. Tina Sturesson valdes till förbundets styrelseordförande 2022 och till sin hjälp har hon ett nationellt kansli som drivs av förbundets generalsekreterare Thomas Jansson.

Kontaktinformation till förbundsstyrelsen


Förbundskansliet
Det nationella förbundskansliet är navet i organisationen och teamet arbetar med utbildning, tävling, antidoping, utvecklingsprojekt, administration, kommunikation, ekonomi, förening, Team Sweden och mer. Arbetet drivs och utvecklas av generalsekreterare Thomas Jansson. Kansliet ligger i Idrottens Hus i Stockholm.

Kontaktinformation till medarbetarna på kansliet

22-06-28