Om oss

Så här organiserar vi oss!

Svenska Danssportförbundet är en ideell organisation som bildades 1968 och är ett av 71 specialidrottsförbund (SF) som tillsammans bildar Riksidrottsförbundet (RF). Våra medlemmar är de som praktiskt bedriver dansverksamheten. 

Förbundsmötet
Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening har var sin röst. Reglerna för rösträtt framgår av Svenska Danssportförbundets stadgar. 

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Här fastställs verksamhetsinriktning för kommande år och här  väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar. Förbundsmötets beslut verkar för dansens utveckling och utbredning i Sverige. Förbundsstyrelsen ska företräda dansen samt delta i och följa utvecklingen inom idrottsrörelsen generellt och danssporten speciellt, såväl nationellt som internationellt. Förbundsstyrelsens uppdrag regleras i stadgarna för Svenska Danssportförbundet.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden för förbundsordförande är ett år, ledamöter två år och suppleanter ett år. Tina Sturesson valdes till förbundets styrelseordförande 2022 och till sin hjälp har hon ett nationellt kansli som drivs av förbundets generalsekreterare Thomas Jansson.

Svenska Danssportförbundets stadgar

Vilka sitter i förbundsstyrelsen?


Förbundskansliet
Det nationella förbundskansliet är navet i organisationen och här finns ansvariga som arbetar med utbildning, tävling, antidoping, utvecklingsprojekt, administration, kommunikation, ekonomi, förening, Team Sweden och mer. Arbetet drivs och utvecklas av generalsekreterare Thomas Jansson. Kansliet ligger i Idrottens Hus i Stockholm.

Se vilka som arbetar på kansliet


Förbundsverksamheten bedrivs i 3 olika former:

1. Verksamhetsområde (VO)
Verksamhetsområden är navet runt all verksamhet som byggs. Då dans och danssport befinner sig i kontinuerlig utveckling kommer en aktualiseringsprövning alltid att påverka antal och inriktning på dessa områden. Varje verksamhetsområde drivs av en verksamhetsområdeskommitté.

- VO Standard, Latin & Tiodans
- VO Bugg och Rock´n Roll
- VO Disco & Performing Art
- VO Hiphop
- VO Linedance
- VO West Coast Swing

2. Samordningsområde (SO)
Samordningsområde är en del av Svenska Danssportförbundets arbete där fokus ligger på specifika uppdrag som behöver koordineras mellan flera verksamhetsområden. Varje samordningsområde drivs av en samordningsgrupp. Samordningsområden inom DSF är:

- SO Internationellt
- SO Utbildning
- SO Tävling och Event
- SO Team Sweden (Landslag och Elitsatsning)

3. Projekt

Projekt inom DSF uppstår för verksamhet som bedrivs under en begränsad tid för att pröva, starta nytt eller utveckla befintlig verksamhet. Gruppen har som uppgift att ta fram ett tydligt projektdirektiv. Varje projekt drivs av en projektgrupp. Nuvarande projekt är:

- Paradans
- Breaking
- Trygg idrott
- Bugg & Dubbelbugg

Team Sweden - Elit & Landslagssatsning
Den internationella tävlingsverksamheten utgår från Team Sweden, som består av följande landslag:
- Bugg & Rock´n Roll
- Standard & Latin, Tiodans
- Disco & Performing art
- Hiphop
- Breaking

Läs mer om Team Sweden här


Specialidrottdistriktsförbund

Svenska Danssportförbundet är geografiskt indelat i nio specialidrottdistriktsförbund, som vi kallar DSF Distrikt - Danssportförbund. Till medlemsföreningarnas stöd finns då även nio regionala kanslier.

Riksidrottsförbundet bidrar till våra medlemmars verksamheter och utveckling:

RF-SISU distrikt
Riksidrottsförbundet är indelat i 19 regionala kontor över hela Sverige. Deras uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. SISU Idrottsutbildarna är svensk idrotts eget studieförbund som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. 

Se vilka RF-SISU distrikt som finns inom RF
Läs mer om SISU Idrottsutbildarna!

22-06-16