Förbundsmöte 2023

Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte 2023, genomförs den 22-23 april på Scandic Sollentuna. 

Förbundsmötet är Svenska Danssportförbundets högsta beslutande organ där varje medlemsförening äger en röst. Framtagande av röstlängd sker enligt Svenska Danssportförbundets stadgar.

Förbundsmötet är ett möte som genomförs en gång per år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsinriktning för kommande år och här väljs ordförande, styrelse, valberedning revisorer och ledamöter i disciplinnämnden. Kallelsen till mötet styrs genom stadgarna för förbundet.

Redan nu vill vi påminna föreningarna om viktiga datum inför förbundsmötet:

1 december- sista dag för förslag till nominering till förbundsstyrelsen.

För att få rösträtt på Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte, måste kraven enl. Svenska Danssportförbundets stadgar 3Kap 2§, vara uppfyllda. Detta innebär att följande datum är viktiga:

31 december- sista dag för rapportering av medlemmar i Idrottonline

31 januari- sista dag för betalning av medlemskap

1 februari:

- Sista dag för nominering till Utvecklingsstipendiet
Läs mer

- Sista dag för nominering till Förtjänsttecken
Läs mer

- Sista dag för inkomna motioner:
Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insändas genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. Mejlas till kansli@danssport.se

Hur rapporteras medlemmar i Idrottonline?

I slutet av varje år ska varje förening rapportera in sitt medlemsantal till DSF. Antalet medlemmar ligger sedan till grund för den verksamhetsavgift Svenska Danssportförbundet fakturerar föreningarna året efter.

Alla föreningars medlemmar SKA hålla ett medlemsregister över aktiva medlemmar, med namn och fullständigt personnummer, inte bara de som har tävlingslicens. Registret kan föras antingen direkt i IdrottOnline (IOL) eller via Dans.se. Registret i Dans.se kan läsas in i IOL.

Medlemsregistret ska vara inläst senast 31 december varje år. OBS! Det är viktigt inför varje att år, att rensa i medlemsregistret så att det bara är aktiva medlemmar som finns med. Om tidigare medlemmar fortfarande finns kvar, kommer de att finnas med i medlemsstatistiken, vilket kan göra att föreningen får för hög verksamhetsavgift.

Här finns samlad information om Svenska Danssportförbundet & Idrottonline

Användbara länkar för rapporteringen:


Ni är alltid välkomna att mejla oss på kansliet för att få hjälp!

Texten uppdateras löpande!

Skapad av: Sandra Svanberg 22-10-27