Om oss

Vi är Svenska Danssportförbundet!


Vi älskar dans!
Vi utvecklar och administrerar svensk dans och danssport. Både den nationella verksamheten och den internationella tävlingsverksamheten genom landslagen inom Team Sweden. Våra medlemsföreningar är en del av svensk idrottsrörelse och genom dem erbjuder vi dans till alla.

Svenska Danssportförbundet är ett av många specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet och har till uppgift att främja dansen och danssporten i Sverige, i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning.

Vi har 180 medlemsföreningar från norr till söder och närmare 40 000 dansare. Dansen utövas i olika former som träning, tävling, lek och uppvisning. Fler än 70 dansstilar representeras inom förbundets föreningsverksamhet.
Vilken dansstil passar dig?

Vi vill framgångsrikt organisera all dans, ha tusentals medlemmar i starka föreningar där alla finner mening och glädje. Utveckling, gemenskap och gott ledarskap är en självklarhet. Oavsett ålder, kön, förmåga, ambition eller kunskapsnivå. Dansen ska utövas i en trygg föreningsmiljö där den demokratiska processen verkar.

Dansen Vill - beskriver vår vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vår värdegrund vilar på följande deviser:  

  • Engagemang 
  • Öppenhet 
  • Ansvarstagande 
  • Tillit & respekt

Läs mer om hur vi organiserar oss inom förbundet för att arbeta på ett så effektivt och utvecklande sätt som möjligt. Ett arbete som ytterst drivs av  förbundets styrelseordförande och generalsekreterare.
Vår organisation

Den nationella tävlingsverksamheten sträcker sig till såväl nya tävlande inom distriktet, som till elitens mästerskap. Den internationella tävlingsverksamheten utgår från Team Sweden:

  • Bugg & Rock´n Roll
  • Standard & Latin, Tiodans
  • Disco & Performing art
  • Hiphop
  • Breaking

Läs om Team Sweden 

Vi arbetar för att våra utbildningar ska engagera. Fokus ligger på rörelse och ledarskap. Vår utbildningsverksamhet erbjuder utbildningar inom alla våra verksamheter, för att kunna nå så många som möjligt.
Läs om vår utbildningsverksamhet

Vi är medlem i nationella och internationella organisationer:


Vi arbetar för att hela tiden utveckla vår service och det mervärde som vi vill att föreningarna ska få ta del av. Vi välkomna nya föreningar och klubbar - tillsammans skapar vi dans för alla!

22-05-13