Testtävlingar i Bugg & Dubbelbugg och Lag-BRR den 18-19 mars

Den 18-19 mars är det stor tävlingshelg i Karlstad för Bugg & Rock´n`Roll-dansarna inom Svenska Danssportförbundet. Utöver Rocksulan GP och R/N- tävlingen Rocksulesnurren, så genomförs förbundets 2:a testtävling inom Lag-BRR och den fjärde testtävlingen i Bugg & Dubbelbugg.

Det är Dansklubben Rocksulan som arrangerar tävlingshelgen och Jimmy Karlsson arrangerar testtävlingen. Det nya tävlingssystemet är välkomnande även för tidigare tävlande att börja på nytt. Tävlande par vid SM i BRR 2022 som fick fina placeringar, började tävla igen just vid testtävlingarna som genomfördes 2022. För att testtävlingarna ska bidra till  utvecklingen, så ser vi fram emot att många tävlande anmäler sig till tävlingshelgen.

Kort sammanfattning – testävling Bugg & Dubbelbugg

- Anmälan sker i en ålderskategori, ej i klass.
- Klasstillhörigheten erhålls efter en kvalificeringsrunda.
- Fortsatt tävlande sker i den klass som erhållits efter kvalificeringsrundan.
- Det totala antalet anmälda par/trior styr hur många klasser som tävlingen kommer att fortsätta i efter kvalificeringsrundan.
- Alla par/trior får således tävla minst två rundor (om inte tävlingen startar i direktfinal).
- Poängsystem tillämpas utifrån slutresultatet.
- Poängsystemet resulterar i förbundets rankinglista inom respektive ålderskategori.
- Ju fler par/trior som är med, desto mer poäng finns det att tävla om.
- Rankingtävlingar ger högre poäng i högsta klass.
- Regionala koefficienter tillämpas, vilket innebär att tävlingar långt norrut och långt söderut (dit många har lång resväg) kommer att ge extra poäng.
- För Dubbelbugg gäller att alla omgångar före final kortas ned till 1 minut och final blir 1,5 minut (direktfinal kommer dock att vara 1 minut). Tempot sänks generellt i alla ålderskategorier. Senior/Grand Senior öppnas. Ingen egen musik i final och aldrig endast en trio på golvet. Egen musik och ensam på golvet blir unikt för SM-finalen.

Anmälningslänk: https://dans.se/comp/game/?id=173874

Kort sammanfattning – testävling Lag-BRR

Anmälningslänk: https://dans.se/comp/game/?id=173760

- Anmälan sker i en ålderskategori, ej i klass.
- Klasstillhörigheten erhålls efter en kvalificeringsrunda.
- Fortsatt tävlande sker i den klass som erhållits efter kvalificeringsrundan.
- Det totala antalet anmälda par/trior styr hur många klasser som tävlingen kommer att fortsätta i efter kvalificeringsrundan.
- Alla par/trior får således tävla minst två rundor (om inte tävlingen startar i direktfinal).
- Poängsystem tillämpas utifrån slutresultatet.
 - Poängsystemet resulterar i förbundets rankinglista inom respektive ålderskategori.
- Ju fler par/trior som är med, desto mer poäng finns det att tävla om.
- Rankingtävlingar ger högre poäng i högsta klass.
- Regionala koefficienter tillämpas, vilket innebär att tävlingar långt norrut och långt söderut (dit många har lång resväg) kommer att ge extra poäng.
- För Dubbelbugg gäller att alla omgångar före final kortas ned till 1 minut och final blir 1,5 minut (direktfinal kommer dock att vara 1 minut). Tempot sänks generellt i alla ålderskategorier. Senior/Grand Senior öppnas. Ingen egen musik i final och aldrig endast en trio på golvet. Egen musik och ensam på golvet blir unikt för SM-finalen.


Anmälninglänk Rocksulan GP:
https://dans.se/comp/game/?id=167067

Anmälningslänk Rocksulesnurren:
https://dans.se/comp/game/?id=167068

Se eventet på Facebook:
https://www.facebook.com/events/877487636634515?ref=newsfeed

Vi ses i Karlstad!

Sandra Svanberg 23-01-18