Nyhet från RF: 500 miljoner kronor fördelas i återstartsstöd

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela ytterligare 500 miljoner kronor i nya medel till idrottsrörelsen för att ge extra kraft i återstartsarbete efter pandemin.

– Utvecklingsarbetet har bromsats på grund av coronapandemin och det kommer att krävas långsiktigt ekonomiskt stöd från regeringen och kommuner runt om i landet för att idrottsrörelsen ska lyckas med rekrytering, återrekrytering och att behålla barn, unga, vuxna och äldre och samtidigt ta ett rejält omtag i det förändringsarbete, Strategi 2025, som vi var mitt inne i när pandemin bröt ut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

300 miljoner kronor fördelas till specialidrottsförbundens återstartsplaner. Minst 30 procent av det stödet måste vara sökbart och gå till idrottsföreningar.

Ytterligare 50 miljoner kronor tilldelas specialidrottsförbund för särskilda pandemieffekter som till exempel bred motionsidrott kopplat till evenemang. 5 miljoner kronor av dessa 50 miljoner ges i stöd till de förbund som påbörjat utvecklingsplaner för paraidrott men ännu inte fått stöd för arbetet.

50 miljoner kronor fördelas till förbundens elitverksamhet för elit under elit.

75 miljoner kronor fördelas till RF-SISU distrikt för att utveckla de idrottsövergripande tränar - och föreningsledarutbildningarna, ge stöd för ledarförsörjning, bedriva och fotarbete i förening för att stärka föreningsdemokratin och stärka den lokala närvaron samt fortsätta sitt arbete i de idrottssvaga områdena för att engagera underrepresenterade grupper. 

25 miljoner kronor avsätts för Riksidrottsförbundets centrala insatser såsom exempelvis utbildningsstrukturer, digitala insatser och uppföljning.

– I och med återstartsstödet kan idrottsrörelsen accelerera arbetet genom att både laga revorna efter pandemin och utveckla idrotten. Stödet ska bidra till att kraftsamla för en inkluderande idrott, hållbara föreningar, ett starkt ledarskap och en framgångsrik elitidrott. Bland annat genom att sänka trösklar för deltagande och stärka mångfalden inom ledarskapet, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsstyrelsen beslutade också att avsätta 120 miljoner kronor i kompensationsstöd för verksamhet och evenemang mellan 23 december 2021 och 8 februari 2022. Beslut per förening och förbund tas kommande vecka.

Läs hela nyheten på RFs hemsida:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/500miljonerkronorfordelasiaterstartsstod

 

Daniel Blomqvist 22-05-18