Nyheter

DansTV

Svenska Danssportförbundet sänder live och dokumenterar mästerskap och evenemang.

Tävlingar och evenemang som dokumenteras med film och foto presenteras på danstv.se. Bilder och filmer från evenemang kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet och marknadsföra tävlingar, evenemang, förbundet och dans, för vår räkning.

Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta kansli@danssport.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur vi tillvaratar enskildas rättigheter framgår av integritetspolicyn här på hemsidan.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-10-12