Förening

Våra verksamhetsområden & distrikt

Våra verksamhetsområden:

Verksamhetsområdet ska både sköta om det dagliga arbetet och verka för samt möta behov av utveckling. Verksamhetsområdet, tillsammans med kansliet, tillgodoser de behov som föreningar och dansare har. Arbetet inom verksamhetsområdet ska innebära ett stöd till dansare, föreningar och distrikt.

Som förening kontaktar du ett verksamhetsområde vid arrangerande av GP-tävling eller SM. Vid arrangerande av utbildning i samarbete med förbundet. Vid specifika frågor som rör föreningsutveckling inom ett grenspecifikt område. Mejla till adresserna nedan eller kontakta kansliet på kansli@danssport.se för vägledning.

Då danssporten befinner sig i kontinuerlig utveckling kommer en aktualiseringsprövning alltid att påverka antal och inriktning för dessa områden.

Aktuella verksamhetsområden inom förbundet är följande:

  • VO Standard, Latin och Tiodans (SLT)
  • VO Bugg och Rock’n’Roll (BRR)
  • VO Disco och Performing arts (DP)
  • VO Hiphop (HH)
  • VO Linedance (LD)
  • VO West Coast Swing (WCS)

Kontaktuppgifter:

Verksamhetsområdena ansvarar för att skapa en struktur för olika delar av verksamheten. Tävling, träning och utbildning är sakområden där det behöver finnas en väl fungerande och kvalitetssäkrad verksamhet, då verksamheten är en del av helheten. De olika delarna ska fungera både ur ett internationellt, nationellt såväl som regionalt och lokalt perspektiv.

Våra distrikt:

Danssportförbundet är indelat i nio specialidrottsdistriktsförbund. Som medlemsförening tillhör ni ett av dessa. Distrikten arbetar för att stötta föreningarna på lokal nivå. 
Här presenteras distrikten och de föreningar som tillhör respektive distrikt.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30