Förening

Integritetspolicy

Vad gäller vid hantering av personuppgifter?

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat våra medlemsvillkoren med en integritetsskyddspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här kan du läsa Svenska Danssportförbundets integritetspolicy

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Läs mer om Riksidrottsförbundets uppförandekod.

På Riksidrottsförbundets hemsida finns information, stöd och mallar för personuppgiftshanteringen

GDPR & Idrottonline
Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening, gemensamt är personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline. Separata avtal behöver ej upprättas.
Läs mer om GDPR & Idrottonline - Q&A

Avtal med Dans.se
Svenska Danssportförbundet har upprättat ett avtal med dans.se för användandet av tjänsten. Avtalet inkluderar även enskilda föreningar.

Övriga dokument:
Information om registerutdrag
Lathund - registerutdrag för föreningar inom DSF

22-06-06